Mayer McCann sodi med vodilne agencije za integrirane tržne komunikacije in odnose z javnostmi v Sloveniji. Je del svetovne mreže McCann Worldgroup, zato je za posamezna področja svojih storitev povezana tudi s strokovnjaki v tujini. Na enem mestu združuje znanja iz strateškega tržnega komuniciranja, integriranega upravljanja komunikacij in komunikacijskih kanalov, graditve blagovnih znamk, medijskega načrtovanja in zakupa, načrtovanja in organizacije raznih vrst dogodkov ter vseh drugih oblik stikov s potencialnimi ali obstoječimi ciljni mi skupinami.

Visoko usposobljeni strokovnjaki v agenciji Mayer McCann pomagajo naročnikom pri strateškem razvoju znamk, razvoju portfelja znamk, ustvarjanju in zaščiti produktnih ali storitvenih imen, arhitekture blagovne znake ali celostne grafične podobe.

Komunikacijska strategija, skupaj z natančnim razumevanjem ciljne skupine komunikacijskih sporočil, določa izbor kanalov in vsebine nagovora. Kanalom, ki obsegajo vse takoimenovane ?klasične? medije, digitalne kanale in družbena omrežja, direktni marketing, sponsorstva in dogodke, prilagodimo način in ton komunikacije za kar največji učinek ob pogosto zelo omejenih razpoložljivih sredstvih. Verjamemo, da lahko z inovativnim pristopom in razmišljanjem izven ustaljenih tirnic dosežemo zavidljive rezultate, kar dokazuje tudi vrsta uspešnih primerov, ki smo jih zasnovali in izvedli za najrazličnejše naročnike ter dobili potrditev s strani pozitivnega odziva ciljnih skupin in stroke.

Izbor najustreznejše kombinacije medijskih kanalov in doseganje najugodnejše cene za doseg določene izbrane ciljne skupine opravijo naši medijski strokovnjaki, oboroženi s podatki, analitskimi orodji in dolgoletnimi izkušnjami načrtovanja in zakupa medijskih proračunov za najzahtevnejše globalne naročnike s področja potrošnih dobrin (FMCG).

Paleto naših komunikacijskih in svetovalnih storitev dopolnjuje nabor storitev odnosov z javnostmi (public relations), s katerimi lahko odločilno pripomoremo k graditvi ugleda podjetja, blagovne znamke ali prepoznavnosti izdelka oz. storitve. Korporativno komuniciranje, upravljanje podobe blagovne znamke, interno komuniciranje, upravljanje sponsorstev, odnosi z mediji in načrtovana publiciteta, so le nekatera izmed področij, na katerih uspešno deluje naš tim strokovnjakov. Pri tem velja posebej omeniti tudi področje družbene odgovornosti in okoljskega komuniciranja.

Agencija Mayer McCann je prejemnik številnih strokovnih priznanj na festivalih SOF, Golden Drum, London International Awards, Golden Hammer, New York Festivals, Cresta, itd. ter navedbe svojih del v strokovnih publikacijah.